Hvordan kan vi hjelpe deg?

 

Hva er fordelene med E-læring?

E-læring er effektivt og sparer tid.
For mange er tid en av de knappeste resursene i dagens samfunn. Tiden det tar å reise frem og tilbake til en skole og det å møte opp på en bestemt tid hver uke gjør at mange ikke kan få den kunnskapen de trenger. Ved bruk av E-læring eliminerer vi mange av disse utfordringene. E-læring hjelper med å øke produktiviteten for deltakere og firmaer.

E-læring reduserer kostandene

E-læring blir i mange tilfeller mye rimeligere for deltakerne. Her slipper de reisekostnader, og siden kursholderen kan bruke det samme undervisningsmaterialet på flere elever reduseres kostnaden på kurset.
Man kan lære hvor og når man ønsker
I et samfunn hvor ønsket om frihet står sterkere enn noen gang, gir E-læring deltakeren muligheten til selv å lære når og hvor man ønsker.

Dokumentert Opplæring – Opplæringsbevis


Forskrift om utførelse av arbeid

  • § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk
  • Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.
  • §10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr
  • Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.
  • Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombud og vises myndighetene på forlangende.