Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hva er fordelene med E-læring?

E-læring er effektivt og sparer tid.
For mange er tid en av de største utfordringene i dagens samfunn. Tiden som det tar å reise frem og tilbake til en opplæringsarena og det å møte opp på en bestemt tid hver uke gjør at mange ikke kan få den kunnskapen de trenger. Ved bruk av E-læring eliminerer vi mange av disse utfordringene, fordi E-læring øker  produktiviteten for deltakere og firmaer.

E-læring reduserer kostnadene

E-læring blir i de fleste tilfeller mye rimeligere for deltakerne. Her slipper de reisekostnader, og siden kursholderen kan bruke det samme undervisningsmaterialet på flere elever reduseres kostnaden på kurset.
I et samfunn hvor ønsket om frihet står sterkere enn noen gang, gir E-læring deltakeren muligheten til å lære når og hvor man ønsker.

Dokumentert Opplæring – Opplæringsbevis


Forskrift om utførelse av arbeid

  • § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk
  • Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.
  • §10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr
  • Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne forskriften.
  • Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombud og vises myndighetene på forlangende.