Dokumentert opplæring Byggeplassheis – Norwegian version

Dokumentert opplæring byggeplassheis

Teorimodul

Dette kurset inneholder en modul med teori og en modul med praktisk opplæring. 

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som bruker byggeplassheiser kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av byggeplassheiser. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Arbeidstilsynets uttalelse  angående byggeplassheis.

” Byggeplassheis er et arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk. Før arbeidstaker kan bruke farlig arbeidsutstyr skal han/hun ha fått dokumentert og utstyrsspesifikk sikkerhetsopplæring.

Dokumentert sikkerhetsopplæring
Arbeidstaker skal få praktisk og teoretisk opplæring før han/hun kan bruke farlig arbeidsutstyr. Se forskrift om utførelse av arbeid § 10-1. Denne opplæringen kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det. Forskriftens § 10-2 lister opp hva denne opplæringen skal inneholde.

Utstyrsspesifikk opplæring

Hver type arbeidsutstyr kommer i ulike merker og modeller. Arbeidsgiver skal derfor sikre seg at arbeidstaker får opplæring på den spesifikke modellen han/hun skal bruke. Se forskriftens § 10-4.

Ved bedriftsintern opplæring skal arbeidsgiver skriftlig dokumentere at den ansatte har fått dokumentert og utstyrsspesifikk opplæring. Dokumentasjonen kan være en enkel, signert bekreftelse på at opplæringen er gitt, dato for opplæringen og hva den omfattet. Er opplæring gitt av ekstern kursarrangør må dette dokumenteres med kursbevis eller annen skriftlig bekreftelse med dato for opplæringen og hva den omfattet. 

Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.  

Følgende emner blir gjennomgått:
– Oppbygging og sikkerhetsfunksjoner
– Bruksegenskaper og bruksområde
– Sikker bruk og betjening
– Vedlikehold og kontroll

Målgruppe: Alle arbeidstakere på norske byggeplasser som skal bruke byggeplassheis.

Varighet: 3t

Krav til forkunnskaper: Ingen.

Pris: Prisen på kurset er kr. 998,-* per deltaker og inkluderer – Teori, praktisk opplæring på byggeplass samt avsluttende test. Praktisk modul gjennomføres etter nærmere avtale med hver deltaker.

Min. antall deltakere på praktisk modul: 5

*Opplæringsbevis kommer i tillegg.

 


0%

Kursinformasjon

Estimert tid: 3 timer

Kurs Instructor

MSV Kompetanse Forfatter

Start i dag!

998.00 kr

Velkommen til e-læringskurs

Oppbygging og sikkerhetsfunksjoner

Bruksegenskaper og bruksområde 

Sikker bruk og betjening

Vedlikehold og kontroll

Avsluttende prøve teorimodul

Modul for praktisk opplæring

Denne seksjonen har ingen leksjoner.

Utstedelse av kompetanse bevis

Denne seksjonen har ingen leksjoner.